• Banguider

  • Banguiderna ritas från grunden vilket betyder att klubben får en skräddarsydd design som passar in i klubbens grafiska profil och stil. Engångskostnad, inga löpande kostnader. Klubben äger fullständiga rättigheter, vilket betyder att klubben kan använda och sälja banguiden t ex för tryck, hemsida eller appar. Klubben får originalfilerna, vilket betyder att klubben själv kan revidera framtida förändringar på banan.
  • Skicka en förfrågan